Biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi 2016

Rate this post

Thông tư số: 182/2015/TT-BTC

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư số: 182/2015/TT-BTC, về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư 182/2015/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Để tải về văn bản: Thông tư số: 182/2015/TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat