TONG HOP CAC VAN BAN LUAT KE TOAN THUE 2017

Tổng hợp 129 văn bản pháp luật mà dân dân Kế toán cần phải biết

Nhằm giúp anh/chị Kế toán thuận tiện trong việc hành nghề, xin tổng hợp 129 văn bản pháp luật mà dân dân Kế toán cần phải biết. Trong đó, bao gồm: - 19 Luật và Bộ luật của Quốc hội. -…

Luật Doanh nghiệp năm 2014

Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 bao gồm 10 chương và 213 điều. Luật Doanh nghiệp 2014 đã bổ sung thêm chương IV về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước…

Công văn hướng dẫn xử lý hình sự hành vi đánh bạc trái phép dưới 5 triệu

Ngày 29/3/2016, Tòa án NDTC ban hành Công văn số 80/TANDTC-PC, về xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng, người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào…

Thông tư 53 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC

Vừa qua, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 53/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều luật của thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Nội dung…

Điểm mới bộ luật hình sự năm 2015 và bộ luật tố tụng hình sự

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự và ban hành Nghị quyết số 109/2015/QH13, Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành Bộ…

Bộ luật dân sự năm 2015: một số điểm mới

 Để bảo đảm thống nhất trong nhận thức, xây dựng và áp dụng pháp luật dân sự, góp phần hình thành chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, Bộ luật dân sự năm 2015…

BLĐTBXH ban hành Thông tư 58/2015, về Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH: Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH Từ ngày 15/02/2016, Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm…

Tổng hợp văn bản luật BHXH có hiệu lực từ 01/01/2016

Luật Vạn Phúc gửi tới quý khách tổng hợp văn bản Luật bảo hiểm xã hội và các Nghị định hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, gồm có: Luật bảo hiểm xã hội số: 58/2014/QH13, ngày…
bo thu tuc hanh chinh linh vu lao dong tien luong

Bộ thủ tục hành chính về lao động tiền lương, quan hệ lao động

Vừa qua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động kèm theo Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng…
luật hình sự mới nhất, bổ sung mới nhất

Nhiều người thoát án tử hình nhờ bộ luật hình sự sửa đổi

Ngày 21/11/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật hình sự. Kể từ ngày bộ luật hình sự được công bố sẽ: Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử…