Tổng hợp văn bản luật BHXH có hiệu lực từ 01/01/2016

Rate this post

Luật Vạn Phúc gửi tới quý khách tổng hợp văn bản Luật bảo hiểm xã hội và các Nghị định hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, gồm có:

  1. Luật bảo hiểm xã hội số: 58/2014/QH13, ngày 20 tháng 11 năm 2014;
  2. Nghị định số: 115/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
  3. Nghị quyết số: 93/2015/QH13, về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat