luật hình sự mới nhất, bổ sung mới nhất

Nhiều người thoát án tử hình nhờ bộ luật hình sự sửa đổi

/
Ngày 21/11/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết 109/2015/QH13…

Bộ luật hình sự sửa đổi có hiệu ngày 01/07/2016

Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội phạm và…

Mẫu giấy ủy quyền áp dụng cho cá nhân

/
Luật Vạn Phúc cung cấp cho quý khách mẫu giấy…

Biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi 2016

/
Thông tư số: 182/2015/TT-BTC Bộ tài chính vừa ban…