Entries by vanphuc

Thực hiện cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi (C/O) qua internet

Vừa qua Bộ Công Thương đã ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi (C/O) qua internet. Theo đó, hồ sơ xin cấp C/O sẽ được thực hiện trên hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn. Theo quy trình, thương […]

Dịch vụ thay đổi và hủy mẫu con dấu công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện

Theo quy định của luật doanh nghiệp cũ doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký con dấu tại công an. Luật doanh nghiệp mới bỏ quy định này cho phép doanh nghiệp tự quyết định về mẫu dấu, tự khắc dấu, số lượng con dấu trước khi sử dụng dấu doanh nghiệp phải thực hiện […]

Dịch vụ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên

Trong quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với mục đích kinh doanh của công ty nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thay đổi loại hình. Việc thay đổi loại hình giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế như: lợi thế về vốn, mối quan hệ, nhân sự, khả năng chuyện môn… Chuyển đổi […]