Entries by Anh Phương

Kế hoạch số 404/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 25/01/2022

Ngày 25/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 404/KH-UBND ​​​​Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là biến chủng mới của vi rút SARS-COV-2 (Omicron) trên địa bàn tỉnh Bình Dương Căn cứ vào tình hình dịch bệnh ở tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương ban hành […]

Quyết định số 325/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 28/01/2022

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc ​​​Phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026​​.​​​ Theo đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban […]

Quyết định số 233/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 19/01/2022

Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc ​​Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương năm 2021​.​​​ Theo đề nghị của Giám […]

Quyết định số 146/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 12/01/2022

Ngày 12/01/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc ​Công bố ​​thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương​.​​​ Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy […]

Kế hoạch số 1161/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 16/03/2022

Ngày 16/03/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 1161/KH-UBND ​​​Kế hoạch triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 – 2025. Căn cứ Quyết định 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính Phủ và các văn bản có liên quan khác, […]