Công văn số 5813/UBND-HCC của UBND tỉnh Bình Dương ngày 04/11/2022

Rate this post

Ngày 04/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 5813/UBND-HCC ​về việc ​Cải thiện kết quả SIPAS tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 5813/UBND-HCC yêu cầu các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện các biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, cải thiện chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước để mang lại sự hài lòng cao hơn cho người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 5813/UBND-HCC dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat