Công văn số 6038/UBND-NC của UBND tỉnh Bình Dương ngày 16/11/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 16/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 6038/UBND-NC ​về việc ​Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.
Thực hiện Công văn số 890/TTg-V.I ngày 03/10/2022 của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 6038/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tăng cường công tác rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết trong công tác PCTN điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 6038/UBND-NC dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat