Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Rate this post

Bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình hoạt động kinh doanh nhận thấy mô hình này có nhiều nhược điểm như: Không có tư cách pháp nhân; Chủ doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp; Phương thức huy động vốn chỉ thực hiện bằng cách đi vay.

Để khắc phục những yếu điểm trên bạn nên chuyển đổi đăng Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân cần đủ các điều kiện được quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014,

Điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

 1. Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân;
 2. Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty THNH MTV thì Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty; Đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải là thành viên góp vốn;
 3. Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 4. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 5. Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Cần lưu ý: Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Trình tự thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Luật Vạn Phúc hướng dẫn quý khách hàng về trình tự thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH MTV và công ty TNHH 2 TV, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 • Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015 của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Công ty luật Vạn Phúc chuyên tư vấn, thực hiện dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Những công việc chúng tôi thực hiện bao gồm:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển đổi doanh nghiệp, đưa ra giải tối ưu để quý khách lựa chọn;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế có thẩm quyền;
 • Tiến hành tư vấn mô hình quản lý, hoạt động của công ty sau khi chuyển đổi;
 • Hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp được Vạn Phúc cung cấp dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat