Bài viết

Cản trở người khác ly hôn có phạm tội không?

/
Tôi muốn hỏi: Hai vợ chồng tôi kết hôn từ năm…