Bài viết

so-sanh-danh-muc-tai-khoan-theo-thong-tu-133-2016

So sánh danh mục tài khoản kế toán Thông tư 133/2016/TT-BTC

/
Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán…

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

/
Từ ngày 01/01/2017,  các doanh nghiệp vừa và nhỏ…
quy dinh xu phat vi pham ve hoa don quan ly thue niem yet gia

Quy định mới về xử phạt phạt vi trong lĩnh vực thuế, phí, hóa đơn

/
Nghị định 49/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực…

Thông tư 53 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC

/
Vừa qua, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số…