Quyết định số 973/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 26/04/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 26/04/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND về việc Ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.​​​
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND quy định Ủy quyền cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thời hạn ủy quyền từ ngày Quyết định có hiệu lực đến ngày 31/08/2022
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 973/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat