Quyết định số 934/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 19/04/2022

Rate this post

Ngày 19/04/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường và các văn bản có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 934/QĐ-UBND công bố 130 TTHC, cụ thể:
83 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
20 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
15 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
07 TTHC đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
01 TTHC đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 934/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat