Quyết định số 874/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 12/04/2022

Rate this post

Ngày 12/04/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc ​​Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh​​.​​​
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo định kỳ, thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 874/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat