Quyết định số 78/QĐ-SKHĐT của SKHĐT tỉnh Bình Dương ngày 05/10/2022

Rate this post

Ngày 05/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 78/QĐ-SKHĐT về việc Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
Căn cứ Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành, SKHĐT tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 78/QĐ-SKHĐT Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương. Quyết định yêu cầu Ban Giám đốc, Chánh văn phòng, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở, trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, toàn thể công chức và người lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 78/QĐ-SKHĐT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat