Quyết định số 77/QĐ-SKHĐT của SKHĐT tỉnh Bình Dương ngày 05/10/2022

Rate this post

Ngày 05/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 77/QĐ-SKHĐT về việc Giao nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
Căn cứ Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành, SKHĐT tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 77/QĐ-SKHĐT giao ông Lai Xuân Đạt, Phó Giám đốc thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên của SKHĐT tỉnh Bình Dương (Người phát ngôn của Sở).
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 77/QĐ-SKHĐT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat