Quyết định số 714/QĐ-STNMT của STNMT tỉnh Bình Dương ngày 03/06/2022

Rate this post

Ngày 03/06/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 714/QĐ-STNMT về việc Ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở và các văn bản có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 714/QĐ-STNMT quy định Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương nhằm đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở được giao nhiệm vụ, thẩm quyền cung cấp thông tin.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 714/QĐ-STNMT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat