Quyết định số 595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 10/03/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 10/03/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND Về việc ​Phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​
Theo đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở ban ngành, Chủ tịch UBND các cấp căn cứ nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 595/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat