Quyết định số 485/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 23/02/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 23/02/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND kèm theo ​Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030.
Theo đề nghị của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp các Sở ban ngành, đoàn thế có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 428/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat