Quyết định số 437/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 24/02/2023

Rate this post

Ngày 24/02/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc ​Phê duyệt tổ chức chủ trì thực hiện đề tài :”Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương”
Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND ​Phê duyệt tổ chức chủ trì thực hiện đề tài: “Giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh Bình Dương” tại Học viện Chính trị khu vực II với kinh phí thực hiện đề tài là 1.529.654.249 đồng, thời gian thực hiện đề tài là 18 tháng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 440/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat