Quyết định số 417/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 23/02/2023

Rate this post

Ngày 23/02/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc ​Phê duyệt tổ chức chủ trì thực hiện đề tài “Bảo tồn và phát triển sản phẩm, tác phẩm làng nghề sơn mài truyền thống dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo”.
Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND phê duyệt tổ chức chủ trì thực hiện đề tài Bảo tồn và phát triển sản phẩm, tác phẩm làng nghề sơn mài truyền thống dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo tại trường Đại học Quốc tế miền Đông với kinh phí thực hiện đề tài là 1.615.427.176 đồng, thời gian thực hiện đề tài là 18 tháng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 417/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat