Quyết định số 414/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 22/02/2023

Rate this post

Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBND về việc ​Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phú Giáo.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phú Giáo với các chỉ tiêu như: diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2023, kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện quyết định này.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 414/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat