Quyết định số 3929/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 02/08/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 02/08/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 3929/QĐ-UBND về việc ​​Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 Ngày “Phú Lợi căm thù” (01/12/1958-01/12/2023).
Căn cứ Kế hoạch số 5913/KH-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3929/QĐ-UBND ​​quy định mục đích, yêu cầu, nội dung hoạt động, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 Ngày “Phú Lợi căm thù” (01/12/1958-01/12/2023) để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của thế hệ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày trong hệ thống nhà từ của chế độ Mỹ-Ngụy.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 3929/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat