Quyết định số 3898/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 30/12/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 30/12/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3898/QĐ-UBND về ​việc ​​Giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2023.​
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3898/QĐ-UBND giao biên chế công chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2023, cụ thể:
Biên chế công chức: 1.780 biên chế.
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 23.042 biên chế.
Số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù: 87 biên chế.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 3898/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat