Quyết định số 3890/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 30/12/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 30/12/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3890/QĐ-UBND về ​việc ​Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3890/QĐ-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, cách thức thực hiện nhằm rà soát, đánh giá các TTHC, quy định có liên quan để kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế những TTHC không cần thiết..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 3890/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat