Quyết định số 3888/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 30/12/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 30/12/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3888/QĐ-UBND về ​việc ​Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023​.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3888/QĐ-UBND giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, giao cho các Sở ban ngành, đoàn thể, UBND các cấp và các tổ chức có liên quan phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 3888/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat