Quyết định số 387/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 22/02/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch; lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/ thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương​.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 387/QĐ-UBND công bố:

Ban hành 01 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Ban hành 05 TTHC trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của VPDKDĐ- STNMT, Chi nhánh của VPDKDĐ.

Sửa đổi 15 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Sửa đổi 16 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Sửa đổi 01 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của  cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 387/QĐ-UBND dưới đây:

<iframe src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=805E8E23841F58EE&resid=805E8E23841F58EE%21399&authkey=AEODAxs3eSp7CoQ&em=2″ width=”900″ height=”700″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat