Quyết định số 3679/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 28/12/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 28/12/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3679/QĐ-UBND về ​việc Giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương.
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3679/QĐ-UBND giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương là 18.675.439 triệu đồng. UBND tỉnh Giao cho các Sở ban ngành, đoàn thế, UBND các cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 3679/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat