Quyết định số 3678/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 28/12/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 28/12/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3678/QĐ-UBND về ​việc ​Điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về “Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2).
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3678/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 như sau:
Bổ sung 07 dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn là 394 tỷ 200 triệu đồng.
Bỏ 03 dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn là 30 tỷ đồng.
Tăng vốn đối với 28 dự án với tổng số vốn tăng là 11.857 tỷ 476 triệu đồng.
Giảm vốn đối với 02 dự án với tổng số vốn giảm là 377 tỷ 600 triệu đồng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 3678/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat