Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 22/11/2022

Rate this post

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;
​Ngày 22/11/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương,
Theo đó, nội dung văn bản quy định về công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN do UBND các cấp quản lý theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm: thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế cho Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh về việc quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN hàng năm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, Thông tư số 96/2021/TT-BTC và Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat