Quyết định số 337/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 20/02/2023

Rate this post

Ngày 20/02/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND kiện toàn BCĐ, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban chỉ đạo 389/BD nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 337/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat