Quyết định số 3297/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 07/12/2022

Rate this post

Ngày 07/12/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 3297/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Công Thương giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3297/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Công Thương giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm nâng cao nhận thức cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 3297/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat