Quyết định số 317/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 16/02/2023

Rate this post

Ngày 16/02/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc ​Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 – 2026​.
Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 – 2026, cụ thể như: Lĩnh vực giao thông, môi trường, năng lượng, lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ,….
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 317/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat