Quyết định số 2612/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 20/10/2022

Rate this post

Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 2612/QĐ-UBND về việc ​​Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​.
Theo đề nghị của Sở Tài Chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2612/QĐ-UBND kiện toàn BCĐ, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ quan thường trực và kinh phí thực hiện nhằm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình kế hoạch đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 2612/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat