Quyết định số 2535/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 12/10/2022

Rate this post

Ngày 12/10/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 2535/QĐ-UBND về việc phê duyệt ​Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại giai đoạn 2022-2030​.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2535/QĐ-UBND giao cho Chánh văn phòng UBND, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Chủ tịch UBND các cấp tổ chức thực hiện Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại giai đoạn 2022-2030​.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 2535/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat