Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 29/08/2022

Rate this post

Ngày 29/08/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và các văn bản có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 5, Điều 6, Điều 16, Điểm a Khoản 1 Điều 13, Điều 14, Điều 23, Điều 24; sửa đổi bổ sung Điểm a, Điểm b Khoản 16 Điều 33, Bãi bỏ Điều 10, Khoản 2 Điều 12, Điểm đ, e Khoản 1 Điều 15, Điểm đ Khoản 2 Điều 15, Điều 21 của Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11/03/2019.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat