Quyết định số 230/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 13/02/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 13/02/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND Quy định ​​Chương trình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.
Theo đề nghị của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND giao cho Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ thi hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 230/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat