Quyết định số 2270/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 19/09/2022

Rate this post

Ngày 19/09/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 2270/QĐ-UBND về việc ​Ban hành danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2270/QĐ-UBND ban hành danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, gồm có 01 Quyết định, cụ thể là Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng, địa bàn tỉnh Bình Dương​.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 2270/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat