Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 29/08/2022

Rate this post

Ngày 29/08/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và các văn bản có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3, Khoản 1 Điều 6; sửa đổi, bổ sung Khoanr, 2 Điều 8, Khoản 3 Điều 9, Điều 13, Khoản 7 Điều 16 của Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat