Quyết định số 1764/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 05/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 05/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1764/QĐ-UBND về việc ​Điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2023 của UBND tỉnh.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1764/QĐ-UBND kèm theo Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2023 của UBND tỉnh. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này, định kỳ báo cáo kết quả và đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh chủ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình công tác.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1764/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat