Quyết định số 1737/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 04/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 04/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND về việc Ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Bình Dương​.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND Ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Bình Dương. Thời gian ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2026.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1737/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat