Quyết định số 1734/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 04/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 04/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1734/QĐ-UBND Ban hành ​​​Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1734/QĐ-UBND kèm theo Quyết định này ​​​Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025. Các Sở ban ngành, đoàn thể, UBND các cấp căn cứ vào Quyết định này thực hiện phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đồng bộ và đạt hiệu quả cao.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1734/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat