Quyết định số 1475/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 08/06/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 08/06/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch đặt hàng đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương năm 2023.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động,- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đặt hàng đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương năm 2023. Ủy quyền cho Sở Lao động,- Thương binh và Xã hội được đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1475/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat