Quyết định số 1469/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 07/06/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 07/06/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND điều chỉnh giảm vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã bố trí cho 17 dự án với tổng vốn giảm là 499.029 triệu đồng. Điều chỉnh bổ sung vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho 02 dự án là Dự án Xây dựng trường Chính trị chuẩn tỉnh BÌnh Dương và Dự án thành phần 5, Các dự án khác vẫn giữ nguyên theo Kế hoạch.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1469/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat