Quyết định số 1464/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 20/06/2022

Rate this post

Ngày 20/06/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1464/QĐ-UBND về việc Đính chính căn cứ pháp lý tại Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và các văn bản có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1464/QĐ-UBND đính chính căn cứ pháp lý tại Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 từ Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thành Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1464/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat