Quyết định số 1392/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 01/06/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 01/06/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND về việc Ủy quyền UBND cấp huyện tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND Ủy quyền cho UBND cấp huyện các nội dung cụ thể như sau:
Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm Thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban phản dân cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.
Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1392/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat