Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT của SKHĐT tỉnh Bình Dương ngày 22/02/2022

Rate this post

Ngày 22/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT về việc Ban hành quy định về quy trình giải quyết tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Căn cứ Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, SKHĐT tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ban hành quy định cho tiết trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo, giải quyết lại tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat