Quyết định số 1178/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 16/05/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 16/05/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1178/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương.​​
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1178/QĐ-UBND Công bố 37 TTHC được sửa đổi, cụ thể:
03 TTHC trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp;
01 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
15 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện;
16 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã;
02 TTHC liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1178/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat