Quyết định số 11/QĐ-SKHĐT của SKHĐT tỉnh Bình Dương ngày 22/02/2022

Rate this post

Ngày 22/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 11/QĐ-SKHĐT về việc Ban hành quy định về quy trình giải quyết đơn khiếu nại của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Căn cứ Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành, SKHĐT tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 11/QĐ-SKHĐT ban hành quy định cho tiết trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 11/QĐ-SKHĐT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat