Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 18/04/2022

Rate this post

Ngày 18/04/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và các văn bản có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2022 và thay thế Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 27/04/20215 của UBND tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat